text.skipToContent text.skipToNavigation

Returneringen af Produkter Der Indeholder Farlige Materialer


Hvad er ""Hazmat produkter""?

Produkter der indeholder letantændelige, beholdere under tryk, ætsende, miljøskadelige kemikalier eller andre farlige kemikalier, lithiumbatterier/opladelige batterier, spraydåser og magneter betegnes som ""hazmat produkter"". Disse produkter klassificeres som farligt gods i EU. Det betyder, at de udgør større risiko ved transport end andre produkter. Derfor er de under strengere mærkningskrav.
Der gælder derfor særlige krav til returneringen af farligt gods når det kommer til:

  • emballage
  • mærkning
  • transport


Hvordan identificerer jeg farligt gods?

 

Andre symboler for farligt gods:

 

Hvordan indpakker jeg farligt gods?

Hvis muligt brug da den oprindelige indpakning fra GROHE til at returnere produktet. Den har de aftryk og den emballage der er nødvendigt for fragten af produktet. Hvis varen blev sendt til dig  uden yderligere fragtemballage i produktindpakningen, brug da også dette  som indpakning til transporten af returneringen. Vi beder dig derfor om, at beholde den oprindelige fragtemballage eller produktindpakningen indtil udgangen af garantiperioden. Se efter om mærkatet for farligt gods stadig er synligt og læsbart. Er dette ikke tilfældet så erstat det venligst. benyt printskabelonen vedlagt på denne side.

Lad venligst vær med at klistre mærkater ovenpå eksisterende farligt gods-mærkater og tekstelementer. Ydermere må mærkater for farligt gods ikke påklistres over hjørner af pap. Såfremt en vare kræver flere farligt gods-mærkater, skal alle mærkater for farligt gods (undtagen dem på 2. markeringslinje) være på én side af indpakningen.

Hvis den oprindelige indpakning er beskadiget, brug da venligst en ny indpakning. Vær sikker på at indpakningen er stærk og holdbar så den kan modstå et fald uden at gå i stykker. Udprint de tilsvarende symboler for farligt gods (i farve og faktisk størrelse) og påklister dem synligt på indpakningen.
Vær venligst opmærksom på, at CO2 flaskerne udelukkende såfremt den beskyttende hætte er vedhæftet CO2 flasken. Produkter der indeholder væske skal være forseglede for at forebygge at indholdet lækker under transporten.

Hvis du returnerer flere farlige produkter er det vigtigt at returnere dem særskilt for, at leve op til lovgivningskravene og d dermed ikke flere sammen i én indpakning.

Vi vil gerne understrege at vi, såfremt du ikke opfylder mærkningskravene, vil pålægge dig fragtomkostningerne. Læs venligst vores handelsbetingelser for yderligere information.

Vær venligst opmærksom på, at det er nødvendigt at læse yderligere lovgivningskrav om farligt gods ved fragt af lithium- samt opladelige batterier. Vær også opmærksom på, at produktet/produkterne i indpakningen ikke kan glide frem og tilbage eller aktiveres ved uheld. I tilfælde af tvivl eller usikkerheder angående regler for fragt, kontakt da venligst os.

 

Beskadiggjort Hazmat

Beskadiggjorte Hazmat-varer, inklusiv beskadiggjorte CO2 flasker samt lithiumbatterier er ikke mulige at returnere og skal derfor bortskaffes på et genbrugscenter. Såfremt den vare du ønsker at returnere indeholder beskadiggjorte lithiumbatterier, fjern da venligst det beskadiggjorte batteri fra enheden inden returnering. Returnér derefter venligst enheden uden batteri. Kontakt vores kundeservice i tilfælde af, at det ikke er muligt at fjerne batterierne under sikre omstændigheder.

En beskadiggjort batteri kan identificeres ved følgende:

  • Beskadiggjort eller særligt deformet kabinet
  • Synlige metaldele af batteriet
  • Smeltepunkter på plastikkabinettet
  • Opvarmning af batteri når det er slukket
  • Batterilækage

 

Download printskabelonerne for mærkater til farlige varer, her:

Læs vores sikkerheds-sider for yderligere informationer