text.skipToContent text.skipToNavigation

Fortrydelsesret i forbindelse med køb på shop.grohe.dk

Annulleringspolitik

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere dit køb indenfor 14 dage uden videre begrundelse.

Sidste frist for annullering er 14 dage fra modtagelsesdato, hvor du eller tredjepart (som ikke er transportfirmaet) har signeret for modtagelse. 

For at gøre brug af fortrydelsesretten, kontakt os venligst: 

GROHE A/S
Ved Stigbordene 32, 2. th
2450 København SV

Telefon: +45 44 65 68 00
E-Mail: grohe@grohe.dk 


Informér os om, at du ønsker at annullere denne kontrakt via e-mail (eller brev). Du kan be-nytte vedhæftede annulleringsformular som skabelon, dette er dog ikke et krav. 

For at overholde tidsfristen på 14 dage, er det tilstrækkeligt at gøre os opmærksomme på, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret før tidsfristen udløber. 

Ved følgende tilfælde udløber fortrydelsesretten tidligere end opgivet: I tilfælde af køb der leveres som forseglede varer, der ikke er egnede til returnering, hvis deres segl er blevet fjernet efter levering af hygiejne- og sundhedsforanstaltninger. Dette gælder for alle GROHE-filtre.

Følger af annullering

Hvis købet annulleres, skal vi refundere alle beløb modtaget i forbindelse med købet omgå-ende. Refundering skal dog senest ske indenfor 14 dage fra vi modtog besked om annulle-ring af kontrakten. Vi benytter samme betalingsmetode til refundering som blev benyttet ved det oprindelige køb, medmindre andet er specifikt aftalt med dig. Du vil under ingen omstæn-digheder blive opkrævet for denne refundering. Vi kan nægte at refundere beløbet før vi har modtaget produktet retur eller før vi har modtaget bevis for, at produktet er afsendt – af-hængigt af hvilken dato der er den tidligste.  

Produktet skal returneres eller udleveres til os omgående, dog senest indenfor 14 dage fra den dag du har informeret om, at du ønsker at annullere kontrakten. Tidsfristen er overholdt hvis du sender produktet før de 14 dage er overskredet. Du dækker selv eventuelle fragtom-kostninger i forbindelse med returnering.    

Du skal ikke betale for produktets eventuelle værditab, medmindre værditabet sker som re-sultat af, at du har inspiceret produktets kvalitet, egenskaber og/eller funktion, udenfor nød-vendigt omfang. 

Fortrydelsesretten kan ikke gøre gældende ved fjernkøbssituationer med levering af forseg-lede varer, som på grund af sundhedsmæssige og hygiejniske årsager ikke er egent til retur-nering i tilfælde af, at forseglingen er brudt efter levering.  

Skabelon til annulleringsformular

(Udfyld venligst nedenstående formular, hvis du ønsker at annullere kontrakten)

Til 

GROHE A/S
Ved Stigbordene 32, 2. th
2450 København SV

Telefon: +45 44 65 68 00
E-Mail: grohe@grohe,dk 

Jeg/Vi (*) ophæver hermed kontrakten indgået af mig/os (*) vedrørende købet af følgende produkter (*)/ anskaffelsen af følgende service (*)

Bestilt d. (dd/mm/yyy) /Leveret d. (dd/mm/yyyy)

Kundens navn:

Kundens adresse:

Kundens signatur (*) (kun nødvendigt, hvis formularen sendes pr. brev)

Dato:

(*) Slettes hvor uanvendeligt.

Returneringer

Venligst udfyld dokumentet herunder, hvis du ønsker at returnere en vare og vedlæg dokumentet i forsendelsespakken. Dette er nødvendigt for vi kan behandle din returnering: